Vergelijking Het Begint Bij Mij en Triple P: een inzicht in de verschillen

Tessa van Driel heeft voor haar afstuderen een vergelijking gemaakt tussen twee methodieken: Triple P en Het Begint Bij Mij (destijds nog onder de naam Proud2bME in Nederland bekend). In haar onderzoek komt ze tot een aantal mooie inzichten die we hier willen delen:

Triple P richt zich op vaardigheden, competenties en strategieën, terwijl Het Begint Bij Mij zich op zelfreflectie en interne processen van de deelnemers richt.  Dit is een groot verschil tussen de twee methodieken, omdat je bij vaardigheden en strategieën iemand iets kan aanleren, maar je daarmee niet naar de werkelijke achterliggende processen kijkt.

Bij Het Begint Bij Mij kijken mensen naar binnen, waar komt het vandaan, waar komen je eigen patronen vandaan en hoe kan ik dat zélf ombuigen naar nieuwe positieve patronen. Het gaat dus een stapje ‘hoger’/verder/dieper.

Een ander verschil dat Tessa benoemd is dat Het Begint Bij Mij expliciet aandacht heeft voor de omgeving van de deelnemers, waar Triple P dit niet doet. Op die manier stimuleert Het Begint Bij Mij de eigen kracht en de ondersteuning vanuit de eigen omgeving.

Tot slot richt Triple P zich op feedback, waar Het Begint Bij Mij kiest voor zelfreflectie. Wederom dus het verschil tussen de deelnemer via externe impulsen iets aanleren (Triple P) versus de deelnemer zélf laten onderzoeken wat hij/zij wil veranderen (Het Begint Bij Mij).

Tessa is met een ruime voldoende geslaagd voor haar opleiding!
Wil je de hele scriptie lezen? Onderzoek en innovatie Tessa van Driel