Uitreiking certificaten leerkrachten en intern begeleider training Het Begint Bij Mij

Oude-Tonge – Op dinsdagmiddag 6 december 2016 was er de uitreiking van de certificaten aan de leerkrachten en de intern begeleider van basisschool ‘t Startblok uit Oude-Tonge, die de training Het Begint Bij Mij hebben afgerond. De pilot richt zich zowel op leerkrachten, ouders en leerlingen. Bij de uitreiking waren de leerkrachten, de intern begeleider en de directeur van de basisschool, twee trainers: Melinda Reisig en Lilian van Westering en wethouder Gerrit de Jong aanwezig, evenals Yvonne van Westering, bestuurslid van de stichting Het Begint Bij Mij. Vanwege de verantwoordelijkheid van gemeenten om te zorgen voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat én de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie van opvoed- en opgroeiproblemen, wordt deze pilot door de gemeente Goeree-Overflakkee ondersteund. Als de resultaten goed zijn, wil de gemeente deze aanpak op meer plekken in de gemeente toepassen. Lees hieronder verder.

Positieve Discipline Gezinnen Het Begint Bij Mij, begeleider training

Begeleider training

Het is bijzonder dat de training de gehele driehoek (leerkrachten, ouders en leerlingen) kan ‘bedienen’. Het achterliggende doel: De training maakt ouders en leerkrachten bewust van hun verantwoordelijkheid als opvoeder, hun invloed op de kinderen en de manier waarop zij zelf oude patronen kunnen ombuigen in nieuwe positieve patronen. De training draagt bij aan een beter opvoedklimaat in de klas en thuis. De training biedt ouders en leerkrachten handvatten voor effectieve communicatie met de kinderen en tussen ouders en leerkrachten. Met de afronding van de training aan leerkrachten is de eerste fase afgerond. De 1ste groep ouders is nu halverwege de training en volgend jaar volgen nog twee groepen ouders. Vanaf half januari krijgen de kinderen uit groep 6 de training in de vorm van twaalf wekelijkse lessen in de klas. Eind april is de gehele pilot afgerond.

Meer informatie over de training van Het Begint Bij Mij is te vinden op HetBegintBijMij training.
Meer informatie over de training van de leerkrachten en de intern begeleider van basisschool ‘t Stratblok kunt hier lezen: Hulp voor gemeenten bij de veranderingen in jeugdzorg door HetBegintBijMij