Vergelijking Het Begint Bij Mij en Triple P: een inzicht in de verschillen

Tessa van Driel heeft voor haar afstuderen een vergelijking gemaakt tussen twee methodieken: Triple P en Het Begint Bij Mij (destijds nog onder de naam Proud2bME in Nederland bekend). In haar onderzoek komt ze tot een aantal mooie inzichten die we hier willen delen: Triple P richt zich op vaardigheden, competenties en strategieën, terwijl Het Begint Bij […]

Continue reading