Onderbouwing en onderzoek

HetBegintBijMij (HBBM) investeert in onderzoek ter onderbouwing van de effectiviteit van de trainingen. Dit doet zij door uitgebreide evaluaties uit te voeren tijdens en na de trainingen. Hieronder vindt u een aantal van de reeds gepubliceerde onderzoeksverslagen.

Evaluatie Pilot Het begint Bij Mij bij Siriz_DEI
Doelgroep tienermoeders

Evaluatie HBBM basisschool Startblok Verwey Jonker
Doelgroep ouder, leerkrachten en kinderen

Evaluatie HBBM Diabolo Verwey-Jonker
Doelgroep ouders met chronisch zieke kinderen

Scriptieverslag over het implementatieproces van HBBM in Nederland