Het Begint Bij Mij in Amsterdam

Het Begint Bij Mij OKT Amsterdam

De Ouder- en Kind teams (OKT’s) in Amsterdam breiden hun aanbod uit! In december 2017 start de opleiding van 10 medewerkers van de OKT’s tot trainer Het Begint Bij Mij.

De Amsterdamse OKT’s zijn er voor laagdrempelige jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. Zij richten zich hierbij op alle kinderen, jongeren en opvoeders in Amsterdam met vragen over opvoeding, ontwikkeling en gezondheid van hun kind.

Continue reading


Het Begint Bij Mij op de Voor de Jeugddag 2017!

Het begint bij mij op de voor de jeugddag 2017

Op maandag 6 november a.s. zal Het Begint Bij Mij ook aanwezig zijn op de Voor de Jeugddag in Amsterdam! In de tent Gluren bij de buren zullen wij de pilot op basisschool Het Startblok presenteren. We laten zien hoe leerkrachten, ouders en leerlingen hun veerkracht en samenkracht hebben ontketend via de trainingen. Deze pilot werd financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Goeree-Overflakkee en in nauwe samenwerking met het team van de basisschool uitgevoerd door het JeugdOndersteuningsTeam van de gemeente.

Continue reading


Uitreiking certificaten leerkrachten en intern begeleider training Het Begint Bij Mij

Oude-Tonge – Op dinsdagmiddag 6 december 2016 was er de uitreiking van de certificaten aan de leerkrachten en de intern begeleider van basisschool ‘t Startblok uit Oude-Tonge, die de training Het Begint Bij Mij hebben afgerond. De pilot richt zich zowel op leerkrachten, ouders en leerlingen. Bij de uitreiking waren de leerkrachten, de intern begeleider […]

Continue reading


Vergelijking Het Begint Bij Mij en Triple P: een inzicht in de verschillen

Tessa van Driel heeft voor haar afstuderen een vergelijking gemaakt tussen twee methodieken: Triple P en Het Begint Bij Mij (destijds nog onder de naam Proud2bME in Nederland bekend). In haar onderzoek komt ze tot een aantal mooie inzichten die we hier willen delen: Triple P richt zich op vaardigheden, competenties en strategieën, terwijl Het Begint Bij […]

Continue reading