Ervaringen in Nederland

De verantwoordelijkheid van ouders, jongeren en andere opvoeders om een veilige en uitdagende opvoedomgeving te creëren voor alle kinderen, is een belangrijk element in de transitie van de jeugdhulp. Deze transitie gaat gepaard met een transformatie binnen het sociale domein.

Bijdrage aan transformatie

De duurzame verandering in de samenleving die het HetBegintBijMij programma veroorzaakt, sluit perfect aan bij de uitgangspunten van de transformatie. De community-based en mensgerichte benadering van HetBegintBijMij kan waarde toevoegen aan het Nederlandse jeugdbeleid en bijdragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal in het brede jeugddomein. Daarom is het juist nu de tijd om HetBegintBijMij te introduceren en implementeren in Nederland.

Implementatie sociale inclusie coaching Het Begint Bij Mij

HetBegintBijMij trainers in Nederland

In 2014 en 2015 zijn er landelijk al 15 trainers opgeleid tot gecertificeerd trainer van ouders, medeopvoeders en zorgprofessionals.
Meer informatie over de trainers.

Bijdrage organisaties

De volgende organisaties hebben deelgenomen aan de eerste training in november 2014 en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het programma HetBegintBijMij:

Regio Rotterdam:

Regio Amsterdam: