HetBegintBijMij voor medeopvoeders

Medeopvoeders zijn alle mensen / professionals die betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen. We hebben onder andere een speciale training voor leerkrachten ontwikkeld en voor professionals werkzaam in de hulpverlening aan ouders en kinderen. Verdere info volgt nog…