Opleiding tot HetBegintBijMij-trainer

Tijdens de training leren de deelnemers wat het gedachtegoed van HetBegintBijMij inhoudt. Ook leren zij nieuwe vaardigheden om deze kennis over te brengen tijdens de HetBegintBijMij groepsbijeenkomsten.

De training bestaat uit 8 lesdagen:

  • 6 dagen gericht op ouders;
  • 2  dagen  gericht op mede-opvoeders.

Daarna volgt een examendag met een schriftelijk theorie-examen in het Nederlands en een praktijkexamen. Als je zowel het theorie- als het praktijkexamen met goed resultaat hebt afgerond, ben je gecertificeerd HetBegintBijMij- trainer en ontvang je de licentie voor een jaar.

HetBegintBijMij training - Positieve discipline coaching Het Begint Bij Mij

HetBegintBijMij-trainer

Als HetBegintBijMij-trainer ben je in staat om de HetBegintBijMij groepsbijeenkomsten voor ouders of mede-opvoeders organiseren. Je hebt de kennis en vaardigheden om deze bijeenkomsten in goede banen te leiden en bent bekend met de algemene principes op het gebied van groepsprocessen.

Je krijgt de beschikking over alle benodigde materialen om in de praktijk aan de slag te gaan met groepen ouders en  mede-opvoeders, zoals:

  • het handboek voor de HetBegintBijMij-trainer
  • werkboeken
  • instructie voor monitoring en evaluatie
  • certificaten voor de deelnemers
  • marketingmateriaal

Daarnaast word je opgenomen in het HetBegintBijMij netwerk in Nederland en kun je rekenen op de inzet van de Stichting HetBegintBijMij Nederland gericht op het actueel houden van het materiaal, de doorontwikkeling ervan en het verzamelen en analyseren van landelijke monitor- en evaluatie-gegevens.

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die ervaring hebben met trainingen voor ouders of mede-opvoeders (zoals docenten of jongerenwerkers) en de mogelijkheden hebben om deze in de toekomst in groepsverband te organiseren en te leiden. Denk bijvoorbeeld aan professionals uit de Centra van Jeugd en Gezin, de jeugdhulp, sociale wijkteams, de jeugdgezondheidszorg of het maatschappelijk werk.

Meer informatie en aanmelden voor de training