Het Begint Bij Mij OKT Amsterdam

Het Begint Bij Mij in Amsterdam

De Ouder- en Kind teams (OKT’s) in Amsterdam breiden hun aanbod uit! In december 2017 start de opleiding van 10 medewerkers van de OKT’s tot trainer Het Begint Bij Mij.

De Amsterdamse OKT’s zijn er voor laagdrempelige jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. Zij richten zich hierbij op alle kinderen, jongeren en opvoeders in Amsterdam met vragen over opvoeding, ontwikkeling en gezondheid van hun kind. Medewerkers van de OKT’s bieden kinderen, jongeren en opvoeders ondersteuning en hulp, waarbij de eigen kracht van gezinnen en de informele netwerken in de wijk actief worden benut. Het programma Het Begint Bij Mij past goed bij deze uitgangspunten. Door 10 OKT-medewerkers tot trainer te laten opleiden, zal een groot aantal ouders, medewerkers en kinderen via Het Begint Bij Mij hun bijdrage kunnen leveren aan een betere opvoed- en opgroeiklimaat in Amsterdam.

OKT Amsterdam Het Begint Bij Mij