Welkom!cropped-logo-het-begint-bij-mij.png

 

Het internationale programma Proud2b ME®, is naar Nederland gehaald als het begint bij mij en   versterkt de eigen kracht van kind, ouders en (secundaire) opvoeders met als doel een veilige en uitdagende opvoedomgeving voor alle jeugd. Daarnaast activeert het de diverse steun- en krachtbronnen in de directe sociale omgeving van het gezin en verstevigt het zo op een duurzame manier de sociale netwerken rond kinderen en gezinnen.

Vijf pijlers
Het programma rust op vijf pijlers met vaardigheidstraining als basis en vervolgens duurzame inbedding in de sociale omgeving. In vijf sessies komen deze pijlers aan de orde:

  1. Je rol en verantwoordelijkheid als ouder, jongere, leerkracht, jongerenwerker, et cetera.
  2. Zelfvertrouwen en zelfbeeld.
  3. Effectieve communicatie.
  4. Normen, waarden en regels.
  5. Het samenstellen van een supportgroep met supportgroep-leiders.

Het begint bij mij
In de basis is het programma mensgericht (in plaats van organisatie- of stelselgericht) en het geeft jeugd en opvoeders concrete handvatten voor nieuwe vaardigheden en ander gedrag. Onder het motto ‘Het begint bij mij’ maakt het de deelnemers bewust van hun aandeel in het opvoed- en opgroeiproces. Zij worden vervolgens gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid daarin te nemen. Waar van toepassing kan dit een goed fundament vormen voor eventuele verdere ondersteuning of hulpverlening.

Supportgroep
Daarnaast heeft de aanpak een sterke focus op bestendiging van de resultaten en duurzame effecten. Het houdt niet op na de training. Vanuit een wijk of sociale gemeenschap worden supportgroep-leiders opgeleid, die na de vijf sessies actief in contact blijven met de groep. De groepsleden blijven elkaar ontmoeten onder leiding van deze supportgroep-leiders. Zij worden ondersteund vanuit de Nederlandse organisatie. Dit is een belangrijke onderscheidende waarde van HetBegintBijMij. Een vergelijkbare interventie met deze ingrediënten is er, voor zover bekend, momenteel niet in Nederland.

Internationaal
Het programma is sinds 2003 in Zuid-Afrika in ontwikkeling. Er zijn inmiddels diverse varianten van het (basis)programma voor ouders ontwikkeld. Ook is het programma vertaald en doorontwikkeld voor diverse landen binnen Afrika, Azië, Australië en is er belangstelling vanuit Europa.
Meer informatie hierover vindt u op de website www.Proud2b.org.